Subscribe

Sau khi đăng ký, bạn thực hiện thanh toán chuyển khoản vào số tài khoản bên dưới. Hoặc liên hệ với Agras để được hỗ trợ.

Tài khoản Vietcombank (VCB):

CTK: Đào Thị Vân Anh

STK: 0021002239280

Chi nhánh Hà Nội

Tài khoản BIDV:

CTK: Đào Thị Vân Anh

STK: 12510000797204

Chi nhánh Đông Đô