Sau khi đăng ký, bạn thực hiện thanh toán chuyển khoản vào số tài khoản bên dưới. Hoặc liên hệ với Agras để được hỗ trợ.

Tài khoản Vietcombank (VCB):

CTK: Đào Thị Vân Anh

STK: 0021002239280

Chi nhánh Hà Nội

Tài khoản BIDV:

CTK: Đào Thị Vân Anh

STK: 12510000797204

Chi nhánh Đông Đô