THÔNG TIN THANH TOÁN

Quý khách vui lòng chuyển khoản vào tài khoản phía dưới với nội dung chuyển khoản: Họ tên – Số điện thoại – Địa điểm Trải nghiệm MG-1P

– Ngân hàng: Vietcombank
    – Chi nhánh: Hội sở chính Hà Nội
    – Số tài khoản: 0011000375570
– Chủ tài khoản: MAI ANH TUAN

Sau khi thanh toán, quý khách có thể báo qua Fanpage của Agras để chúng tôi kiểm tra và xác nhận thanh toán và hướng dẫn tham gia.