PHI CÔNG MÁY BAY PHUN THUỐC

FLY-1-Certificate-by-Agras

LÂM TRỌNG NGHĨA
Pilot ID: AGMG1P1904001

Đã hoàn thành khóa đào tạo Kỹ năng vận hành Cơ bản Máy bay Phun thuốc DJI Agras MG-1P và được chứng nhận trở thành PHI CÔNG MÁY BAY PHUN THUỐC FLY-1

FLY-1-Certificate-by-Agras

NGUYỄN TRƯỜNG AN
Pilot ID: AGMG1P1904003

Đã hoàn thành khóa đào tạo Kỹ năng vận hành Cơ bản Máy bay Phun thuốc DJI Agras MG-1P và được chứng nhận trở thành PHI CÔNG MÁY BAY PHUN THUỐC FLY-1

FLY-1-Certificate-by-Agras

NGUYỄN NGỌC THẠCH
Pilot ID: AGMG1P1904004

Đã hoàn thành khóa đào tạo Kỹ năng vận hành Cơ bản Máy bay Phun thuốc DJI Agras MG-1P và được chứng nhận trở thành PHI CÔNG MÁY BAY PHUN THUỐC FLY-1