fbpx

Phụ kiện chính hãng dành cho máy bay nông nghiệp DJI Agras MG-1P.

Phụ kiện MG-1P

BÌNH PHUN DJI AGRAS MG-1P

1.830.000 
800.000 
390.000 
570.000 
25.000.000 
5.270.000 

Phụ kiện MG-1P

BƠM DJI AGRAS MG-1P

4.140.000 

Phụ kiện MG-1P

CÁP CÂN BẰNG PIN DJI AGRAS

825.000 

Phụ kiện MG-1P

CÁP CHUYỂN PIN DJI AGRAS

940.000 
Call Now Button