KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỚI GIẢI PHÁP TỪ AGRAS

Khi áp dụng giải pháp Bảo vệ và Quản lý rừng từ AGRAS, các kết quả đạt được là rất tích cực. Có thể kể đến một số kết quả nổi bật như sau:

Phân tích độ che phủ rừng

Phân tích độ che phủ rừng

Phát hiện sự thay đổi sử dụng đất

Phát hiện sự thay đổi sử dụng đất

Phát hiện, đếm cây cho kiểm kê rừng tự động

Phân tích độ dốc – đường đồng mức

Bản đồ trên cao chất lượng cao để giải thích trực quan

Bản đồ trên cao chất lượng cao

Xác định các khu vực có căng thẳng thực vật

Xác định các khu vực có căng thẳng thực vật

Ngoài ra còn những kết quả đáng khác như

  • Phân phối tài nguyên gỗ
  • Xác định trữ lượng carbon
  • Phát hiện các rối loạn do con người gây ra như lấn chiếm và khai thác gỗ bất hợp pháp
  • Giám sát tác động khai thác gỗ
  • Sự phân tầng các vùng năng suất
  • Nguy cơ cháy và phát hiện cháy
  • Sâu bệnh hại
  • Quan sát động vật hoang dã

PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN

Các ứng dụng viễn thám đã trở thành một nguồn thông tin có giá trị để hỗ trợ cho việc ra quyết định quản lý. Sự phối hợp dữ liệu từ vệ tinh & Drones đang là phương án tối ưu, đầy đủ & chính xác nhất được sử dụng trên toàn cầu.